AKTUALNOŚCI

20.06.2024

IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego

W dniach 10 – 12.06.2024 r. w Łodzi odbył się IX Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego „Dekarbonizacja w gazownictwie”. W Kongresie uczestniczył, wraz z udziałem w panelu dyskusyjnym w Sesji IV Gospodarka zeroemisyjna, Prezes Jacek Szymczak.  

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…