AKTUALNOŚCI

27.04.2023

III posiedzenie Komitetu Monitorującego FEnIKS

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu FEnIKS. IGCP, zgodnie z decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uczestniczy w obradach KM posiadając status obserwatora. W zakresie spraw sektora ciepłowniczego przedmiotem obrad było zatwierdzenie zestawu specyficznych kryteriów wyboru dla projektów z zakresu infrastruktury ciepłowniczej, realizowanych w ramach działania Efektywność Energetyczna.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…