AKTUALNOŚCI

07.11.2022

GOZpodarka – ciepłownictwo przyszłości

27.10 w Browarach Warszawskich odbył się III Kongres GOZpodarka - ciepłownictwo przyszłości organizowany przez Fortum, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Koalicji "Włącz Czystą Energię dla Polski".   Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele rządu, samorządu, a także dziennikarze, naukowcy i przedstawiciele biznesu zainteresowani rozwiązaniami w obszarze ciepła dla Polski z wykorzystaniem elementów gospodarki obiegu zamkniętego. Kongres GOZpodarka to przestrzeń do dyskusji na temat ciepłownictwa systemowego i jego przyszłości. W obliczu stawianych wyzwań, obecnej sytuacji geopolitycznej oraz wzrostu cen energii dla indywidualnych odbiorców oraz biznesu chcemy wspólnie wypracować założenia i strategię dla ciepłownictwa przyszłości. W Kongresie Izbę reprezentował Prezes Jacek Szymczak. Uczestniczył w panelu „Ubóstwo energetyczne”, w trakcie którego omawiano m.in. zagadnienia: Szanse dla ciepłownictwa systemowego; Polskie ciepłownictwo powiatowe, czy przetrwa ciężkie czasy?; Wzmocnienie planowania energetycznego na szczeblu gmin; Jak miasta mogą walczyć z ubóstwem energetycznym w aktualnych warunkach geopolitycznych, jak pomóc Kowalskiemu?

18.07.2024

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne

Opinię prawną dot. tego zagadnienia w sytuacji, gdy odbiorca zalega z płatnościami za ciepło, zamieściliśmy na stronie www.igcp.pl w Dziale Baza wiedzy w zakładce Informacje i opinie prawne – dostępnej po zalogowaniu.

18.07.2024

Stanowisko IGCP wobec propozycji zmian w ustawie o podatku od nieruchomości

W związku z toczącym się procesem konsultacji projektu zmiany ustawy o podatku od nieruchomości, Izba wystosowała do Ministerstwa Finansów uwagi w tym zakresie.  W swojej opinii IGCP wskazała, że sektor ciepłowniczy charakteryzuje się znaczącym potencjałem…