AKTUALNOŚCI

07.11.2022

GOZpodarka – ciepłownictwo przyszłości

27.10 w Browarach Warszawskich odbył się III Kongres GOZpodarka - ciepłownictwo przyszłości organizowany przez Fortum, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Koalicji "Włącz Czystą Energię dla Polski".   Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawiciele rządu, samorządu, a także dziennikarze, naukowcy i przedstawiciele biznesu zainteresowani rozwiązaniami w obszarze ciepła dla Polski z wykorzystaniem elementów gospodarki obiegu zamkniętego. Kongres GOZpodarka to przestrzeń do dyskusji na temat ciepłownictwa systemowego i jego przyszłości. W obliczu stawianych wyzwań, obecnej sytuacji geopolitycznej oraz wzrostu cen energii dla indywidualnych odbiorców oraz biznesu chcemy wspólnie wypracować założenia i strategię dla ciepłownictwa przyszłości. W Kongresie Izbę reprezentował Prezes Jacek Szymczak. Uczestniczył w panelu „Ubóstwo energetyczne”, w trakcie którego omawiano m.in. zagadnienia: Szanse dla ciepłownictwa systemowego; Polskie ciepłownictwo powiatowe, czy przetrwa ciężkie czasy?; Wzmocnienie planowania energetycznego na szczeblu gmin; Jak miasta mogą walczyć z ubóstwem energetycznym w aktualnych warunkach geopolitycznych, jak pomóc Kowalskiemu?

30.11.2022

Spotkania ze związkami zawodowymi sektora ciepłowniczego

W dniach 24 i 25 listopada br. Prezes Jacek Szymczak spotkał się z przedstawicielami związków zawodowych działających w sektorze ciepłowniczym: KZZC i NSZZ Solidarność. Na spotkaniach omawiana była sytuacja sektora wobec wyzwań wynikających z polityki…

30.11.2022

Odbyło się Posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP

W dniu 24 listopada br., w Belwederze odbyło się Posiedzenie Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, działającej przy Prezydencie RP. Tematem przewodnim spotkania był problem taryfowania energii elektrycznej i ciepła…