AKTUALNOŚCI

16.04.2024

Gala Jubileuszowa XXX – lecia Izby

W roku bieżącym nasz samorząd obchodzi jubileusz XXX-lecia funkcjonowania.

  Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie od momentu konsolidacji działalności samorządowej w ciepłownictwie, tj. od czerwca 1998 roku, jest następcą prawnym wcześniej powołanej przez środowisko ciepłownicze Izby Gospodarczej „Energetyka Cieplna”, która została powołana do życia przez przedsiębiorstwa ciepłownicze i zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla m. st. Warszawy w dniu  8 kwietnia 1994r.

    Z tej okazji tak pięknego i okrągłego jubileuszu w dniu 9 kwietnia 2024 r. odbyła się Gala Jubileuszowa, która zgromadziła liczną rzeszę uczestników: dawnych i obecnych działaczy, pracowników Izby a także grono znamienitych gości. 

    Galę uświetnili: Pani Paulina Hennig-Kloska – Minister Klimatu i Środowiska, Pani Urszula Zielińska – Sekretarz Stanu w MKiŚ, Pan Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Pan Józef Matysiak – Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne, Pan Paweł Mzyk – Kierownik Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Pan Andrzej Porawski – Prezes Związku Miast Polskich, oraz liczni przedstawiciele bratnich organizacji zrzeszających energetyków, świata nauki.

    Życzenia dalszej – tak owocnej i potrzebnej – działalności podkreśliła w swym przemówieniu Pani Minister.

    Galę poprowadzili członkowie Zarządu: Pan Jacek Szymczak – Prezes i Pan Bogusław Regulski – Wiceprezes. Przedstawili potrzebę powołania oraz historię naszego samorządu.

    Historię i zakres działania poznaliśmy również z wypowiedzi założycieli Izby i Przewodniczących Rady Izby w poszczególnych kadencjach.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…