AKTUALNOŚCI

14.09.2022

Forum Ekonomiczne w Krynicy

W dniach 5-7 września, w Karpaczu, odbyło się XXXI Forum Ekonomicznego pod hasłem „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Forum Ekonomiczne jest największą konferencją polityczno-gospodarczą w Europie Środkowej i Wschodniej.
Na Forum od lat padają ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media oraz omawiane przez środowiska eksperckie.
W Forum wziął również udział Prezes Jacek Szymczak, który w dniu 7 września uczestniczył w panelu dotyczącym ciepłownictwa.

10.07.2024

Spotkanie z BALTPOOL

W dniu 2 lipca br. Zarząd IGCP odbył spotkanie z przedstawicielem litewskiej, międzynarodowej giełdy biomasy BALTPOOL. W trakcie spotkania zaprezentowany został mechanizm działania tej giełdy, przez którą przepływa cały obrót biomasą w Litwie. Giełda jest…

27.06.2024

Wizyta studyjna w Danii

W dniach 18-20 czerwca br. odbyła się tradycyjna już wizyta polskich ciepłowników w Danii. Wydarzenie jest corocznie organizowane przez duńska izbę ciepłownicza DBDH wraz z ambasada Królestwa Danii. Wizyty te mają na celu przekazywanie wiedzy,…