AKTUALNOŚCI

11.09.2023

ESCO w ciepłownictwie

W dniu 29 sierpnia, w trybie telekonferencji, z inicjatywy IGCP odbyło się spotkanie robocze w sprawie wykorzystania systemu usług ESCO dla realizacji celów poprawy efektywności energetycznej. Uczestniczący w spotkaniu eksperci IGCP zwrócili szczególną uwagę na obecne  mechanizmy regulacyjne, które umożliwiają szerokie zastosowanie działań tego typu przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Kluczowym tematem tego spotkania była też ocena mechanizmów wsparcia finansowego przedsięwzięć ESCO, które w ocenie uczestników dyskusji są dalece niewystarczające. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Funduszy Europejskich MKiŚ, Departamentu Ciepłownictwa MKiŚ oraz NFOŚiGW. Ze strony Zarządu Izby w dyskusji uczestniczył wiceprezes Bogusław Regulski.

16.05.2024

Opinia ws. możliwości odłączenia od systemu efektywnego energetycznie

Jeden z członków Izby zwrócił się z prośbą o opinię w sprawie interpretacji zapisów ustawy o zmianie ustawy o OZE, które określają okoliczności odłączenia odbiorcy od sieci, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego.…

30.04.2024

Rozmowy w KPRM na temat priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE

9 czerwca br. odbędą się wybory europejskie, a w wakacje nowo wybrany Parlament Europejski zacznie pracę nad składem nowej Komisji, która powinna objąć urząd pod koniec br. Równolegle, w poszczególnych Dyrekcjach Generalnych, trwają prace nad…