AKTUALNOŚCI

27.10.2022

ENVICON

W dniach 18-19 października w Poznaniu odbył się 26. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, którego przewodnimi tematami były: Energia, odpady, woda i klimat oraz biznes, nauka, technologia. Jednym z Patronów Honorowych Kongresu była Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Uczestnikiem Kongresu był Prezes Jacek Szymczak, który uczestniczył w panelach dyskusyjnych: „Cele klimatyczno-środowiskowe w nowych realiach – możliwe czy nie?”  oraz „Nowe źródła energii i perspektywa dla branży komunalnej”.                                                                                                       Tematyka panelu dyskusyjnego dot. celów klimatyczno-środowiskowych to: Fit for 55 – hamulec czy napęd dla europejskiej gospodarki; System EU ETS, dodatkowe opłaty za importowane produkty i paliwa spoza UE - czy gospodarka nadąży za ambitnymi celami klimatycznymi; Czy gospodarka nadąży za ambitnymi celami klimatycznymi?; Wojna w Europie, dywersyfikacja źródeł energii – nowe scenariusze w European Green Deal;  REPowerEU.  

  Tematyka panelu dyskusyjnego dot. nowych źródeł energii to: Stan programu "Czyste Powietrze" w obecnej sytuacji kryzysu z węglem; Wykorzystanie posiadanych już zasobów (bioodpady, OZE, wodór); Kryzys energetyczny;  Polityka klimatyczna vs. energia przyszłości; Brak akceptacji społecznej dla wzrostu kosztów; Fit for 55. 

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…