AKTUALNOŚCI

27.10.2022

ENVICON

W dniach 18-19 października w Poznaniu odbył się 26. Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON, którego przewodnimi tematami były: Energia, odpady, woda i klimat oraz biznes, nauka, technologia. Jednym z Patronów Honorowych Kongresu była Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Uczestnikiem Kongresu był Prezes Jacek Szymczak, który uczestniczył w panelach dyskusyjnych: „Cele klimatyczno-środowiskowe w nowych realiach – możliwe czy nie?”  oraz „Nowe źródła energii i perspektywa dla branży komunalnej”.                                                                                                       Tematyka panelu dyskusyjnego dot. celów klimatyczno-środowiskowych to: Fit for 55 – hamulec czy napęd dla europejskiej gospodarki; System EU ETS, dodatkowe opłaty za importowane produkty i paliwa spoza UE - czy gospodarka nadąży za ambitnymi celami klimatycznymi; Czy gospodarka nadąży za ambitnymi celami klimatycznymi?; Wojna w Europie, dywersyfikacja źródeł energii – nowe scenariusze w European Green Deal;  REPowerEU.  

  Tematyka panelu dyskusyjnego dot. nowych źródeł energii to: Stan programu "Czyste Powietrze" w obecnej sytuacji kryzysu z węglem; Wykorzystanie posiadanych już zasobów (bioodpady, OZE, wodór); Kryzys energetyczny;  Polityka klimatyczna vs. energia przyszłości; Brak akceptacji społecznej dla wzrostu kosztów; Fit for 55. 

22.11.2023

Warsztaty o kogeneracji gazowej

W dniach 16-17 listopada Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała warsztaty na temat  roli produkcji energii elektrycznej w oparciu o silniki gazowe zasilane gazem ziemnym z dodatkiem wodoru w przyszłym systemie energetycznym. W obradach uczestniczył wiceprezes Bogusław…

22.11.2023

Spotkanie ws. Aneksów do umów dostawy węgla

W dniu 15 listopada Prezes IGCP spotkał się w Warszawie z Wiceprezesem PGG. Przedmiotem rozmów była kwestia opóźnień w dostarczaniu aneksów do długoterminowych umów zawartych pomiędzy przedsiębiorstwami, członkami IGCP, a Polską Grupą Górniczą. Ustalono, że…