AKTUALNOŚCI

04.08.2022

Ciepłownicze pożegnanie

Andrzej ChmieleckiZ wielkim niedowierzaniem oraz w poczuciu wielkiego smutku przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci w dniu 27 lipca 2022 r. Pana Andrzeja Chmieleckiego wraz z żoną Danutą.

Andrzej Chmielecki – wieloletni Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. – był  jednym z twórców samorządu ciepłowników – Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Współtwórca początków naszego samorządu ciepłowniczego – Krajowej Rady Energetyki Cieplnej

Był wielkim animatorem działań w sektorze ciepłowniczym zarówno w sferze technicznej jak i organizacyjnej. Jego duch jednoczenia środowiska przełożył się na jego aktywne uczestnictwo w tworzeniu Izby Gospodarczej „Energetyka Cieplna”, w której był członkiem Rady i Prezydium Rady w latach 1995 – 1998, tj. do czasu przekształcenia w Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie.

W tym czasie pełnił również funkcję Dyrektora Oddziału Regionalnego Izby Gospodarczej „Energetyka Cieplna” we Wrocławiu.

Na forum IGCP działał bardzo aktywnie: był członkiem Rady IGCP – do roku 2005, Dyrektorem Banku Informacji Ciepłownictwa.

Był przyjacielem i serdecznym kolegą dla wielu osób z branży.

Odznaczony przez ciepłowników Honorowym Laurem Ciepłownictwa.

Pożegnaliśmy Andrzeja i jego żonę 6 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00, kościele Św. Wojciecha w Koninie (Morzysław).    

13.02.2020

Pytania do Prezesa UKE w sprawie sieci ciepłowniczych w związku z Megaustawą

W związku z zapytaniami docierającymi do nas od członków lzby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie dotyczącymi: zobowiązania nałożonego na operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyjnych mocą przepisu art. 2c ust.1, w związku z art. 2b ust.1 pkt 3…

18.06.2020

Spotkanie Zarządu IGCP z Wiceministrem Jackiem Ozdobą

W dniu 10 czerwca br. Zarząd IGCP spotkał się z sekretarzem Stanu w Ministerstwie Klimatu Panem Jackiem Ozdobą, który sprawuje nadzór kompetencyjny nad sektorem ciepłownictwa. W trakcie rozmowy Zarząd IGCP przedstawił informacje na temat obszaru…