AKTUALNOŚCI

08.03.2024

Model kształtowania cen ciepła systemowego w Polsce w ocenie branży i regulatora

Przed sektorem ciepłownictwa oraz odbiorcami ciepła w dowolnej formie Unia Europejska stawia na kolejne lata ogromne wyzwania w zakresie transformacji w całym łańcuchu życia ciepła i energii jako zasobu o określonej użyteczności. W kontekście ostatniej aktualizacji polityk  „Zielonego ładu” oraz koncepcji „REPowerEU” nowego znaczenia nabiera stwierdzenie: „najtańsza energia to energia nie zużyta”. W klasycznym podejściu początkiem cyklu życia energii zawartej w paliwach kopalnych jest ich wydobycie oraz przetworzenie w instalacjach do energii elektrycznej, ciepła lub energii kinetycznej. W nowej perspektywie początkiem łańcucha życia energii jako zasobu niezbędnego dla funkcjonowania dzisiejszego świata jest końcowe zapotrzebowanie odbiorcy danej formy energii. Dlatego kluczowym podejściem polityki Zielonego Ładu jest ograniczenie zużycia energii na końcu jej cyklu życia, aby poprzez zmniejszanie zapotrzebowania na moc w poszczególnych etapach jej przekształcania ostatecznie wrócić do początku cyklu i zminimalizować zapotrzebowanie na energię pierwotną.

Pełną treść artykułu Pani dr inż. Małgorzaty Niestępskiej zamieściliśmy w Dziale Baza wiedzy w zakładce Opracowania branżowe.

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…