AKTUALNOŚCI

28.05.2019

40 lat Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik

W dniu 23 maja w Willi Frankla Prudnickiego Ośrodka Kultury miała miejsce uroczystość związana z 40–leciem Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik.

Motto ZEC:

„Korzystamy z bogactwa ziemi, dając ciepło ludziom Tej Ziemi”

Na spotkaniu prezentowano działalność zakładu, inwestycje, które poczyniono przez okres funkcjonowania zakładu, a później spółki oraz otrzymane wyróżnienia i nagrody. Na spotkaniu obecni byli Poseł na Sejm RP Katarzyna Czochara, Starosta Prudnicki Radosław Roszkowski, Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak, przedstawiciele Rady Miejskiej Gminy Prudnik, przedstawicielka Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, szefowie zaprzyjaźnionych firm ciepłowniczych ECO Opole, NEC Nysa, BPEC Brzeg oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele firm współpracujących z ZEC oraz pracownicy i emeryci Spółki.

W trakcie uroczystości wyróżniono pamiątkowym medalem „Zasłużony dla ZEC Prudnik” 10 pracowników z największym ponad 35 letnim stażem oraz 6 osób związanych ze Spółką.

  Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik został założony 1 stycznia 1979 r. na bazie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej Prudnik, natomiast Spółka powstała w 1998 roku w wyniku komunalizacji WPEC Opole. Spółka zaopatruje mieszkańców Prudnika w energię cieplną, bazując na najnowocześniejszych systemach ekonomicznych, bezpiecznych i ekologicznych.   

  Początki były trudne ponieważ siedziba zakładu mieściła się w dwóch pokojach w budynku przy ul. Piastowskiej 53. Majątek ZEC stanowiły 24 kotłownie lokalne, w których zabudowanych było 48 szt. kotłów obsługiwanych przez ok 160 palaczy. Obecnie pozostały tylko dwie kotłownie lokalne z dala od ciepłociągu. W czerwcu 1979  roku rozpoczęto budowę ciepłowni, którą oddano do użytku w roku 1983, a obecną siedzibę Spółki uruchomiono w 1985 roku.

  Kolejne władze zakładu i spółki dbały o to, by ustawicznie polepszać stan techniczny urządzeń ciepłowniczych. Od chwili uruchomienia ciepłowni prowadzone były systematyczne prace przy likwidacji kotłowni i podłączaniu ich do sieci cieplnej. Dziś te działania nazywamy likwidacją tzw. niskiej emisji. Już w roku 1983 skierowano ciepłociąg również w kierunku miasta, ponieważ pierwotnie miał zasilać tylko budynki mieszkalne na Jesionowym Wzgórzu. Kolejne lata owocowały szeregiem inwestycji i modernizacji związanych utrzymywaniem dobrego stanu technicznego urządzeń służących do produkcji ciepła. I tak w okresie od 1999 r. do 2009 r. zmodernizowano komin i trzy kotły na ciepłowni, a w kolejnych latach usprawniono układ odpylania tych kotłów. Lata 2011-2013 przyniosły bardzo ważną modernizację instalacji technologicznej ciepłowni, między innymi w zakresie kompleksowej wymiany pompowni, orurowania części technologicznej, instalacji sterowania i kontroli wraz z budową i wyposażeniem sterowni na poziomie palacza.

  Rok 2016 to kolejna istotna data w historii Spółki. Wówczas zawarto umowę z Polską Grupą Górniczą S.A., która zapewnia dostawy wysokiej jakości paliwa. Już w rok później podpisano Wieloletnią Umowę Kupna Węgla Energetycznego z bezterminowym okresem obowiązywania. Ponadto ZEC dokonuje zakupu biomasy drzewnej w postaci trocin. Po odpowiednim przygotowaniu jest ona mieszana na placu opałowym z miałem węglowym i spalana w kotłach ciepłowni w Lubrzy.

  Kolejnym znakiem czasu jest korzystanie z możliwości, jakie dają instalacje solarne bazujące na energii słonecznej. Debiutem na tym gruncie była pierwsza z tego typu instalacji (ul. Skowrońskiego 58-60), funkcjonująca na zasadzie podgrzewu powrotnej i niewykorzystanej cieplej wody w rurociągu cyrkulacyjnym. Już w 2012 została uruchomiona kolejna instalacja solarna na węźle cieplnym zlokalizowanym na ul. Cybisa.

  Ciepło dla miasta wytwarzane jest w ciepłowni rejonowej na terenie gminy Lubrza przy ul. Zielonej. Podstawowe źródło ciepła pochodzi z trzech kotłów typu WR. Można powiedzieć, że wydajność kotłowni wynosząca ponad 30 MW w pełni zabezpiecza potrzeby cieplne wszystkich dotychczasowych odbiorców ciepła. 

  Całkowita długość sieci cieplnych prudnickiego ZEC-u wynosi 24,1 km. Na podłączenia do budynków składa się 6,2 km. rurociągu, sporo, bo aż 7 km. zajmuje sieć magistralna. Stan techniczny sieci ma swoje odbicie w okresie eksploatacji poszczególnych jej fragmentów. Gdy spojrzymy w statystykę, okazuje się, że znaczna część tej struktury jest stosunkowo młoda - aż 53,5% instalacji nie przekroczyło 15 lat funkcjonowania, reszta działa od 16 do 25 oraz powyżej 25 lat. Sieć dociera do 174 odbiorców, przy czym 22 spośród nich to odbiory prywatne.

   Węzły cieplne to kolejny element struktury grzewczej, bez którego nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowania całego systemu. Z ciepłowni rejonowej poprzez sieć cieplną zasilanych jest 146 sztuk węzłów cieplnych, z czego 130 szt. stanowią własność ZEC Prudnik, a 16 spośród nich należy do pozostałych odbiorców. W tej grupie znajdują się obiekty przemysłowe, komunalne i prywatne domki jednorodzinne. Układy pomiarowo-rozliczeniowe wymagają dokonania comiesięcznego odczytu u odbiorcy ciepła. W celu uproszczenia czynności odczytywania danych z liczników ciepła stworzono bazę do zdalnego odczytywania liczników za pomocą sieci telemetrii.

Układ kontroli i sterownia węzłami cieplnymi oparte są na najnowszych zdobyczach technicznych. Przy ich zastosowaniu używa się sieci kablowej do bezpośredniej łączności regulatorów w mieście z komputerem sterującym usytuowanym w dyspozytorni. Takie rozwiązanie funkcjonuje od 1999 roku i  znacznie obniża koszty ogrzewania u odbiorców.  Na przestrzeni lat 1998–2018 zlikwidowano sześćdziesiąt dwie lokalne kotłownie o łącznej mocy 18,0 MW.

  Od 1998 roku w ciągu kolejnych dwudziestu lat wybudowano w miejsce likwidowanych kotłowni 90 nowych węzłów cieplnych i ponad 9 kilometrów nowych sieci cieplnych w technologii rur preizolowanych. Łącznie zbudowano lub zmodernizowano 18 km sieci cieplnych. Inwestycje te pozwoliły zmniejszyć ilość emisji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.

  Przez te lata nakłady inwestycyjne osiągnęły niebagatelną liczbę 28,5 mln zł., z czego nakłady ZEC Prudnik Spółka z o.o. wyniosły - 26,6 mln zł., co przełożyło się na 245 ważnych zadań inwestycyjnych.

  W 2001 roku Spółka rozpoczęła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Na przestrzeni siedemnastu lat ZEC zainwestował ponad 22,3 mln zł w nowoczesne technologie związane z produkcją i dystrybucją ciepła. Podpisano 36 umów pożyczki udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości przekraczającej 15,4 mln zł. pozwoliło to na osiągniecie wysokiego poziomu technicznego urządzeń energetycznych powodując znaczne ograniczenie emisji na terenie miasta Prudnik.

  Zakład wielokrotnie był nagradzany uzyskując tytuł m.in. „Gazela Biznesu”, Lider Rozwoju Regionalnego” czy Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. W ubiegłym roku na uroczystym podsumowaniu 25 lat działalności WFOŚiGW w Opolu Dyrektor Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. Stanisław Polasz odebrał statuetkę „W Trosce o Środowisko”, która została przyznana  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za efektywną realizację zadań na rzecz ochrony środowiska, co jest najlepszym świadectwem, iż podejmowane działania Spółki wykonywane są z myślą o ochronie naszego środowiska naturalnego oraz zdrowia naszych obywateli.

Na koniec można podsumować te wszystkie lata słowami „Z nami żyje się cieplej”.
  Źródło: informacja prasowa ZEC Prudnik

13.06.2024

IV Kongres Elektryki Polskiej

W dniach 6-7 czerwca br. w Poznaniu obradował IV Kongres Elektryki Polskiej, które motywem przewodnim było hasło: Energetyka jutra – bezpieczeństwo pokoleń. Wśród wielu bardzo ważnych tematów poruszono również kwestie roli sektora ciepłowniczego w budowaniu…

13.06.2024

Konferencja FEROX na temat kogeneracji

W dniu 4 czerwca br. odbyła się konferencja na temat wykorzystania kogeneracji w procesie transformacji ciepłownictwa systemowego, której organizatorem i gospodarzem była firma FEROX – znany w środowisku partner biznesowy w obszarze kogeneracji gazowej. W…