Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32

ogłasza przetarg nieograniczony pod nr WEZCP/PNBN/1/2021 na:

 

ZADANIE 3 - Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – wykonanie dokumentacji projektowej

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”

 

Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego: www.weglokoksenergia.pl/zcp/pl/

 

Pliki do pobrania
Ogłoszenie
(2 MB)

Dane oferenta

zcp@weglokoksenergia.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2021-01-11

do 2021-02-02