OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów

 

wszczyna ponowne postępowanie w formie przetargu nieograniczonego na:

 

Wykonanie projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem ostatecznej prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę oraz kosztorysów inwestorskich dla zadania inwestycyjnego pt. „ Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na budowie kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy.” 

Pliki do pobrania

Dane oferenta

23 672 33 58

23 672 21 60

przetargi@pecciechanow.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2022-04-19

do 2022-05-09