Witaj

logowanie

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

PEC w Ciechanowie Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów

 

wznowiło postępowanie w formie Przetargu nieograniczonego.

 

Przedmiotem postępowania jest :

Budowa elektrociepłowni na potrzeby wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem OZE”  (Biomasa).

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:

https://www.pecciechanow.pl/index.php?option=com_tags&view=tag&layout=list&id%5b0%5d=3&Itemid=122%EF%BB%BF

 

Oferty lub wnioski w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dane oferenta

23 672 33 58

23 672 21 60

pec@pecciechanow.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2020-12-16

do 2021-01-20