OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Opracowanie dokumentacji projektowych budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych w Świnoujściu

1) przyłącze do budynku hali sportowej przy ul. Gdyńskiej 26,

2) przyłącze do budynku przy ul. Żeromskiego 17 (Elin),

3) sieć ciepłownicza wraz z odgałęzieniami w ul. Gdyńskiej (na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Gdańskiej)

Ewentualne zmiany lub wyjaśnienia do przetargu będą zamieszczane na stronie internetowej www.pec.swinoujscie.pl

Pliki do pobrania

Dane oferenta

PEC Sp. z o.o. Świnoujście

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 2, 72-600 Świnoujście

91 321 36 48

91 322 46 59

sekretariat@pec.swinoujscie.pl

Dodatkowe informacje

Obowiązuje

od 2019-03-22

do 2019-04-03