Witaj

logowanie

KONFERENCJE I SZKOLENIA

20

Stycznia 2021

Online

Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów

Uprzejmie zapraszamy do udziału w Konferencji online „Modernizacja źródeł ciepła (ciepłowni i elektrociepłowni) w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów”, która odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021r.

 

Konferencja organizowana jest przez Abrys we współpracy z Izbą Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie skierowana jest do wszystkich ciepłowni planujących w najbliższych latach modernizację swoich instalacji. Zaprezentujemy uwarunkowania prawne, finansowe oraz techniczne modernizacji takich instalacji w kierunku zasilania odpadami komunalnymi. Przedstawimy wszystkie „za i przeciw” takiego rozwiązania oraz stworzymy płaszczyznę do dyskusji między branżą odpadową a ciepłowniczą. Wierzymy, że taki kierunek modernizacji źródeł ciepła będzie korzystny zarówno dla operatorów ciepłowni, elektrociepłowni, branży odpadowej, jak i samorządów.

 

Przyszłość funkcjonowania ciepłownictwa systemowego w Polsce będzie musiała opierać się na nowych źródłach energii. Wiąże się to również z powołaniem przez Ministra Klimatu i Środowiska Zespołu ds. wsparcia budowy elektrociepłowni opalanych wysokokaloryczną frakcją odpadów komunalnych, który ma za zadanie opracowanie decyzji kierunkowych w tym zakresie do 31 grudnia 2021.

 

Zmiany prawne w tym zakresie będą nieuniknione, szczególnie w sytuacji kiedy poszerza się świadomość społeczna dotycząca ochrony klimatu. Presja wywierana na Komisję Europejską  w zakresie ochrony zasobów naturalnych oraz wykorzystania OZE w energetyce i ciepłownictwie jest silna i efektywna. W tym kontekście możemy zakładać, że fundusze wsparcia w zakresie wychodzenia z kryzysu po COVID 19 będą obejmowały również inwestycje termicznego przekształcania odpadów.

 

Zapraszamy Państwa do włączenia się w dyskusję nad modernizacją źródeł ciepła w kierunku energetycznego przetwarzania odpadów.

 

Dla członków IGCP organizatorzy zapewniają specjalną niższą cenę uczestnictwa.

 

Więcej informacji na stronie: http://modernizacjacieplowni.abrys.pl/