KONFERENCJE I SZKOLENIA

1-2

grudnia 2022

Konferencja Regionalna

Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie zaprasza na:

Konferencję Regionalną,

która odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2022 r.